KYOKUSHIN TEAM WASILKÓW Dołącz do nas

Egzamin

W I.K.O. Matsushima Polska obowiązuje poniżej przedstawiony system stopni:

Stopnie uczniowskie (Kyu) dla osób do 13 roku życia (włącznie):

· biały pas – (zawodnik bez stopnia kyu)

· pomarańczowy pas z czerwonym pagonem – (10. 1 kyu)

· pomarańczowy pas z dwoma czerwonymi pagonami – (10.2 kyu)

· pomarańczowy pas z trzema czerwonymi pagonami  – (10.3 kyu)

· pomarańczowy pas z czarnym i czerwonym pagonem – (9.1 kyu)

· pomarańczowy pas z czarnym i dwoma czerwonymi pagonami – (9.2 kyu)

· pomarańczowy pas z czarnym i trzema czerwonymi pagonami – (9.3 kyu)

· niebieski pas z czerwonym pagonem – (8.1 kyu)

· niebieski pas z dwoma czerwonymi pagonami – (8.2 kyu)

· niebieski pas z trzema czerwonymi pagonami – (8.3 kyu)

· niebieski pas z czarnym i czerwonym pagonem – (7.1 kyu)

· niebieski pas z czarnym i dwoma czerwonymi pagonami – (7.2 kyu)

· niebieski pas z czarnym i trzema czerwonymi pagonami – (7.3 kyu)

· żółty pas z czerwonym pagonem – (6.1 kyu)

· żółty pas z dwoma czerwonymi pagonami – (6.2 kyu)

· żółty pas z trzema czerwonymi pagonami – (6.3 kyu)

· żółty pas z czarnym i czerwonym pagonem – (5.1 kyu)

· żółty pasz czarnym i dwoma czerwonymi pagonami – (5.2 kyu)

· żółty pas z czarnym i trzema czerwonymi pagonami – (5.3 kyu)

Stopnie uczniowskie (Kyu) dla osób od 14 roku życia :

· biały pas – (zawodnik bez stopnia kyu)

· pomarańczowy pas – (10. kyu)

· pomarańczowy pas z czarnym pagonem – (9. kyu)

· niebieski pas – (8. kyu)

·niebieski pas z czarnym pagonem – (7. kyu)

· żółty pas – (6. kyu)

· żółty pas z czarnym pagonem – (5. kyu)

· zielony pas – (4. kyu)

· zielony pas z czarnym pagonem – (3. kyu)

· brązowy pas – (2. kyu)

· brązowy pas z czarnym pagonem – (1. kyu)

Stopnie mistrzowskie (Dan):

· czarny pas ze złotym pagonem – (1. Dan – Shodan)

· czarny pas z dwoma złotymi pagonami – (2. Dan – Nidan)

· czarny pas z trzema złotymi pagonami – (3. Dan – Sandan) itd. aż do 10 Dan

W Polsce posiadacz wyższego pasa nosi miano Senpai, a posiadacz czarnego pasa nosi miano Sensei od piątego dana wzwyż Shihan, 10 dan – Sosai. Przewodniczący organizacji nosi tytuł Kancho.

Według nomenklatury japońskiej, Senpai to zawodnicy posiadający 1-2 DAN, Sensei to ćwiczący 3-4 DAN, zaś 5 DAN i powyżej to Shihan. Nazewnictwo japońskie różni się zatem od stopni stosowanych w Polsce.

W niektórych federacjach kolorystyka pasów może różnić się od podanej wyżej.

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE KARATE KYOKUSHIN
DLA OSÓB DO 13 ROKU ŻYCIA (WŁĄCZNIE)
:

10.1 Kyupomarańczowy pas + 1 czerwony pagon
1. Teoria i komendy: zasady obiązujace w dojo- wchodzenie, wychodzenie, komendy, etykieta.
2. Strefy: jodan, chudan, gedan. Znaczenie słowa kiai – okrzyk.
3. Pozycje: fudo dachi.
4. Uderzenia/cięcia: morote-tsuki (jodan, chudan, gedan) – kiai.
5. Kopnięcia: hiza-geri (chudan) – kiai.
6. Test sprawności:
– 50 razy zaciskanie pięści.
– 10 przysiadów: obciążone całe stopy, ręce dowolnie.
10.2 Kyupomarańczowy pas + 2 czerwone pagony
1. Teoria i komendy: pozycja seiza – siadanie i wstawanie, ukłony.
Prawidłowe wiązanie pasa (obi).
2. Pozycje: zenkutsu-dachi.
3. Uderzenia: uraken-shomen-uchi – kiai.
4. Bloki: morote-gedan-barai – kiai.
5. Kopnięcia: hiza-geri (chudan) – kiai.
6. Ido geiko: krok w tył do zenkutsu-dachi z gedan-barai – kiai / powrót
do fudo-dachi z morote-gedan-barai
7. Test sprawności:
– 10 skłonów w przód z leżenia na plecach, ręce dowolnie,
– 10 unosów tułowia z leżenia na brzuchu
10.3 Kyupomarańczowy pas+ 3 czerwone pagony 1. Teoria i komendy: znaczenie słowa karate: kara – pusta,
te – ręka. Znaczenie słowa osu – akceptacja, pozdrowienie.
2. Pozycje: heiko-dachi, yoi-dachi.
3. Uderzenia/cięcia: seiken-oi-tsuki – kiai, (jodan, chudan, gedan).
4. Bloki: gedan-barai – kiai.
5. Kopnięcia: hiza-geri (jodan) – kiai.
6. Ido geiko: krok w tył do zenkutsu-dachi z gedan-barai – kiai –
ułożenie rąk –  powrót do fudo-dachi z morote gedan-barai.
7. Test sprawności:
– 10 ugięć ramion z leżenia przodem w podporze na dłoniach i kolanach,
skoki w poprzek sali „żabka” i powrót biegiem do pozycji wyjściowej
/3 szerokości/.
9.1 Kyupomarańczowy pas + 1 czarny pagon +1 czerwony pagon
1. Teoria i komendy: prawidłowy wygląd gi i jej składanie.
Liczenie po japońsku do 10.
2. Pozycje: heisoku-dachi.
3. Uderzenia/cięcia: oi-tsuki (chudan, jodan, gedan – jednocześnie)
– kiai na każde uderzenie.
4. Bloki: jodan-uke – kiai.
5. Kopnięcia: mae-keage – kiai.
6. Ido geiko: trzy kroki w przód w zenkutsu-dachi z oi–tsuki – kiai
/ mawate i gedan-barai.
8. Test sprawności:
– 20 przysiadów – obciążone całe stopy, ręce zaplecione na karku, tułów
pionowo.
– 10 wahnięć w formie kołyski na brzuchu z leżenia przodem.
9. Samoobrona:
uwolnienie się z uchwytu za nadgarstek – zejście w bok (wyszarpniecie dłoni).

9.2 Kyupomarańczowy pas + 1 czarny pagon + 2 czerwone pagony

1. Teoria i komendy: znaczenie słów sensei – nauczyciel, shihan –
nauczyciel mistrz, senpai – starszy rangą.
2. Pozycje: musubi-dachi.
3. Uderzenia/cięcia: gyaku-tsuki – kiai (chudan, jodan, gedan).
4. Bloki: soto-uke – kiai.
5. Kopnięcia: kin-geri – kiai.
6. Ido geiko: trzy kroki w przód w zenkutsu-dachi z gyaku-tsuki – kiai
/ mawate i gedna-barai
7. Test sprawności:
– 10 skłonów w przód z leżenia na plecach, ręce zaplecione na karku,
tułów prosty,
– 15 ugięć ramion z leżenia przodem w podporze na dłoniach i kolanach.
8. Samoobrona: uwolnienie się z uchwytu za nadgarstek po „krzyżu” –
dźwignia nadgarstkowo-łokciowa.

9.3 Kyupomarańczowy pas + 1 czarny pagon + 3 czerwone pagony

1. Teoria i komendy: znaczenie słów kyoku – shin – kai.
2. Pozycje: neko-aschi-dachi.
3. Uderzenia/cięcia: seiken-ago-uchi – kiai.
4. Bloki: uchi-uke – kiai.
5. Kopnięcia: mae-geri (chudan) – kiai.
6. Ido geiko: trzy kroki w przód w zenkutsu-dachi z oi–tsuki – kiai
(chuda, jodan, gedan) / mawate z gedan-barai.
7. Test sprawności:
– 10 ugięć ramion z leżenia przodem w podporze na pięściach i kolanach
– 5 podskoków obunóż, na „3” podciągnięcie nóg do wysokości pasa – kiai.
8. Samoobrona: uwolnienie się z uchwytu za nadgarstek poprzez
uderzenie shotei.

8.1 Kyu niebieski pas + 1 czerwony pagon

1. Teoria i komendy: przysięga dojo kun.
2. Pozycje: kokutsu-dachi.
3. Uderzenia/cięcia: shuto-sakotsu-uchi-komi – kiai.
4. Bloki: uchi-uke / gedan-barai – kiai.
5. Kopnięcia: soto-mawashi-geri – kiai.
6. Ido geiko: trzy kroki w przód w zenkutsu-dachi Karino z mae-geri –
kiai / mawate z gedan-barai.
7. Test sprawności:
– 10 przewrotów w przód.
– 60 sekund tzw. mostek w tył z leżenia na plecach.
8. Samoobrona: uwolnienie się z uchwytu za nadgarstek po „krzyżu” –
uderzenie pięścią w grzbiet dłoni.

9. Kumite 3 walki po 1 minucie

8.2 Kyuniebieski pas + 2 czerwone pagony

1. Teoria i komendy: nogare – oddychanie /tonujące – ciche/.
2. Pozycje: moro-aschi-dachi, uchi-hachiji-dachi.
3. Uderzenia/cięcia: shuto-sakotsu-uchi – kiai.
4. Kopnięcia: uchi-mawashi-geri – kiai.
5. Ido geiko: krok w tył do zenkutsu-dachi z gedan-barai plus gyaku-
tsuki – kiai / powrót do fudo-dachi z morowe-gedan-barai.
6. Test sprawności:
– 5 przewrotów w tył.
– 5 razy po 10 sekund rozciąganie w maksymalnym rozkroku ze
skrętem w lewo i w prawo tzw. szpagat.
7. Samoobrona: uwolnienie się z chwytu za ubranie – blok soto-uke.

8.KUmite 5 walki po 1 minucie.

8.3 Kyuniebieski pas + 3 czerwone pagony

1. Teoria i komendy: ibuki – oddychanie głośne.
2. Pozycje: sanchin-dachi.
3. Uderzenia/cięcia: shuto-ganmen-uchi – kiai.
4. Kopnięcia: mae-geri (jodan) – kiai.
5. Ido geiko: trzy kroki w przód w zenkutsu-dachi z uke (soto, uchi,
jodan plus gyaku-tsuki – kiai / mawate z gedan-barai.
6. Kata: ½ Ippon kumite: zejście do zenkutsu-dachi z Soto-uke i gyaku-
tsuki / powrót do fudo-dachi z morote-gedan-barai – obie strony.
7. Test sprawności:
– 5 razy tzw. gwiazda gimnastyczna.
– 10 razy dotknąć głową podłogi poprzez skłon w przód siedząc
w maksymalnie szerokim rozkroku, nogi proste w kolanach.
8. Samoobrona: obrona przed obchwytem tułowia (bez rąk) –
uderzenie pięścią grzbiet ręki.

9. Kumite 5 walk po 1 minucie

7.1 Kyuniebieski pas + 1 czarnym pagonem + 1 czerwony pagon

1. Teoria i komendy: znajomość stopni i kolorów pasów od 10 do
1 Kyu.
2. Pozycje: kiba – dachi.
3. Uderzenia/cięcia: uraken-sayo-uchi – kiai, uraken-hizo-uchi – kiai.
4. Kopnięcia: kansetsu-geri – kiai.
5. Ido geiko: trzy kroki w przód w sanchin-dachi z oi–tsuki – kiai
/ uke / obrót poprzez przekrok.
6. Kata: Taikyoku Ichi.
7. Test sprawności:
– 5 razy zamach nogą przechodząc do stania na rękach pod drabinkami.
8. Samoobrona: obrona przed duszeniem oburącz – uniesienie ręki,
obrót ciała i zerwanie chwytu.

9. Kumite 7 walk po 1 minucie

7.2 Kyuniebieski pas + 1 czarny pagon + 2 czerwone pagony

1. Teoria i komendy: etykieta dojo.
2. Pozycje: tsuru-aschi-dachi.
3. Uderzenia/cięcia: uraken-mawashi-uchi – kiai.
4. Kopnięcia: kakato-geri – kiai.
5. Ido geiko: trzy kroki w przód w zenkutsu-dachi z mae-geri plus
gyaku-tsuki – kiai / mawate z gedan-barai.
6. Kata: Taikyoku Ni.
7. Test sprawności:
– 60 sekund stanie na rękach pod drabinkami.
8. Samoobrona: obrona przed chwytem za ubranie – zablokowanie
grzbietu ręki, dźwignie nadgarstkowa.

9.Kumite 7 walk po 1 minucie

7.3 Kyuniebieski pas + 1 czarny pagon + 3 czerwone pagony

1. Teoria i komendy: historia Kyokushin Karate.
2. Pozycje: kake-dachi.
3. Uderzenia/cięcia: shuto-kubi-uchi – kiai.
4. Kopnięcia: yoko-keage – kiai, ushiro-geri – kiai.
5. Bloki: shuto-mawashi-uke – kiai.
6. Ido geiko: trzy kroki w przód w kokutsu-dachi z shuto-mawashi-uke
– kiai / mawate.
7. Kata: Sokugi Ichi.
8. Test sprawności:
– 10 podskoków – liczenie 1, 2, na 3 podciągnięcie nóg do klatki piersiowej.
9. Samoobrona: obrona przed obchwytem tułowia (bez rąk) – uderzenie
łokciem w głowę.

10.Kumite 7 walk po 1 minucie

6.1 Kyu żółty pas + 1 czerwony pagon

1. Teoria i komendy: twórca Karate Kyokushin Sosai Masutatsu Oyama
– krótki życiorys.
2. Pozycje: pozycja walki „moro-aschi-dachi”.
3. Uderzenia/cięcia: seiken-tate-tsuki – kiai.
4. Kopnięcia: mawashi-geri-gedan – kiai.
5. Ido geiko: trzy kroki w przód w pozycji walki z gyaku-tate– tsuki
/ mawate.
6. Kumite: 10 walk po 1 minucie.
7. Kata: Sokugi Ni.
8. Test sprawności:
– 10 razy tzw. scyzoryk w zwisie tyłem na drabinkach,
– 5 + 5 pompek „marynarskich” (przód i tył).
9. Samoobrona: obrona prze duszeniem oburącz – zbicie rąk
uderzeniem z góry i kontratak (morowe) w podbródek.

6.2 Kyu żółty pas + 2 czerwone pagony

1. Teoria i komendy: siedziba Światowej Organizacji i imię i nazwisko
Prezydenta i Vice Prezydenta IKO Matsushima.
2. Pozycje: krok dostawny w pozycji walki.
3. Uderzenia/cięcia: tettsui-hizo-uchi, tettsui-yoko-uchi (chudan,
jodan, gedan).
4. Kopnięcia: mawashi-geri (chuda) – kiai.
5. Ido geiko: trzy kroki w przód w zenkutsu-dachi z mae-keage plus
gyaku-tsuki – kiai / yoko-geri plus gyaku-tsuki – kiai / mawate
i gedan-barai.
6. Kumite: 10 walk po 1 minucie.
7. Kata: Taikyoku San.
8. Test sprawności:
– 10 przeskoków przez klęczącego na kolanach i rękach partnera
z pozycji w przysiadzie, obrót.
9. Samoobrona: obrona prze duszeniem oburącz – dźwignia
nadgarstkowo-łokciowa.

6.3 Kyu żółty pas+ 3 czerwone pagony

1. Teoria i komendy: nazwiska szefów organizacji IKO
2. Pozycje: kiba-dachi karino.
3. Uderzenia/cięcia: tettsui-kome-kami-uchi – kiai, uraken-shita-tsuki
– kiai.
4. Bloki: osai-uke – kiai.
5. Kopnięcia: mawashi-geri (jodan) – kiai.
6. Ido geiko: trzy kroki w przód w zenkutsu-dachi z kin-geri / mae-
geri/ mawashi-geri plus gyaku-tsuki / mawate z gedan-barai – kiai.
7. Kumite: 12 walk walk po 1 minucie.
8. Kata: Pinan Ichi.
9. Test sprawności:
– 1 minuta wskoków i zeskoków obunóż na ławkę,
– przejście „taczką” w poprzek sali i z powrotem.
10. Samoobrona: obrona przed kopnięciem na strefę gedan – blok
sune-uke.

5.1 Kyu żółty pas + 1 czarny pagon + 1 czerwony pagon

1. Teoria i komendy: znajomość podstawowych słów ze słownika
japońskiego używanych podczas treningu /migi, hidari, age, mae,
mawate, ushiro, ura, naura/.
2. Pozycje: kiba-dachi, kiba-dachi-kyu-jou-go, jon-jou-jou-go.
3. Uderzenia/cięcia: seiken–mawashi-uchi – kiai.
4. Bloki: morote-uchi-uke – kiai.
5. Kopnięcia: yoko-geri (chudan) – kiai.
6. Ido geiko: trzy kroki w przód w pozycji walki z mae -geri/ mawashi-
geri / yoko-geri plus gyaku-tate-tsuki – kiai /mawate.
7. Kumite: 12 walk po 1 minucie.
8. Kata: Pinan Ni.
9. Test sprawności:
– 10 przeskoków przez partnera + uderzenia oi i Yaku-tsuki – kiai,
– 5 zejść do pozycji kucznej, wyrzut nóg do tyłu, wykonanie pompki,
powrót do pozycji kucznej, wyskok do góry z okrzykiem – kiai.
10. Samoobrona: uwolnienie się z uchwytu za nadgarstek po „krzyżu” –
zbicie gedan-barai, shita-tsuki (ta sama ręka), jodan hiji-ate, kake
-uke za głowę i hiza-geri kiai.

5.2 Kyu żółty pas + 1 czarny pagon + 2 czerwone pagony

1. Teoria i komendy: ceremoniał rozpoczęcia treningu /komendy/.
2. Pozycje: poruszanie się w pozycji walki /przód, tył, zejścia na boki/.
3. Uderzenia/cięcia: yohon-nukite – kiai.
4. Bloki: shuto-juji-uke – kiai (gedan, jodan)
5. Kopnięcia: ushiro-geri (chudan) – kiai.
6. Ido geiko: trzy kroki w przód w pozycji walki z oi-tate-tsuki plus
gyaku-tate–tsuki / mawate.
7. Kumite: 12 walk po 1 minucie.
8. Kata: Sokugi San.
9. Test sprawności:
– przejście w poprzek sali tzw. „krokodylkiem” (całe dłonie),
– 10 zejść do pozycji kucznej, wyrzut nóg do tyłu, wykonanie pompki,
powrót do pozycji kucznej, wyskok do góry z okrzykiem – kiai.
10. Samoobrona /kombinacje/: lewa walki: atak – oi i gyaku-tsuki
plus mawashi-geri (gedan), obrona – Soto-uke, sune-uke i kontra
mawashi-geri (gedan) – kiai.

5.3 Kyu – żółty pas + 1 czarny pagon + 3czerwone pagony

1. Teoria: zwrotu grzecznościowe na zakończenie treningu – sensei ni
arigato gozaimashita, sempai ni arigato gozaimashiota, otagai ni
arigato gozaimashita.
2. Pozycje: tzw. walka z cieniem.
3. Uderzenia/cięcia: nukite: ippon / nihon / yohon – kiai.
4. Bloki: seiken-juji-uke – kiai (gedan, jodan)
5. Kopnięcia: yoko-geri (jodan) – kiai.
6. Ido geiko: trzy kroki w przód w pozycji walki z oi-tate-tsuki, gyaku-
tate-tsuki plus mae-geri – kiai / mawashi-geri – kiai / yoko-geri –
kiai, obrót podnosząc ręce.
7. Kumite: 15 walk po 1 minucie.
8. Kata: Pinan San, Sanchin No Kata.
9. Test sprawności:
– 10 ugięć ramion w podporze przodem na „kościach”, nogi zaplecione,
– 10 spięć brzucha – pozycja leżąca na plecach, unos do siadu, chwyt
rzuconej piłki, pozycja leżąca, unos i odrzucenie piłki.
10. Samoobrona / kombinacja: lewa walki: atak – mae-geri-chudan
z nogi wykrocznej, obrona – cofnięcie nogi, gedan-barai w nogę
atakującą, mawashi-geri (gedan) na nogę atakującą, przejście do
duszenia od tyłu prawym przedramieniem przytrzymując
jednocześnie głowę lewą ręką.

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE KARATE KYOKUSHIN
DLA OSÓB OD 14 ROKU ŻYCIA
:

10 Kyu pomarańczowy pas

Minimum 3 miesiące treningu.
Umiejętność prawidłowego wiązania pasa (obi).
Umiejętność prawidłowego złożenia Gi (uniformu do ćwiczenia).
Znaczenia słowa KYOKUSHINKAI.
Etykieta Dojo i obowiązująca procedura.

Uderzenia:
Oi-tsuki (jodan, gedan, chudan)
Gyaku-tsuki (jodan, gedan, chudan)
Morote-tsuki (jodan, gedan, chudan)
Uraken-ganmen-uchi (shomen)
Ago-uchi

Bloki:
Jodan-uke
Chudan-uchi-uke

Kopnięcia:
Kin-geri
Mae-geri
Hiza-ganmen-geriPostawy (pozycje):
Fudo-dachi
Sanchi-dachi
Zenkutsu-dachiPoruszanie się (idogeiko):
w przód (mae)
w tył (ushiro)
obrót (mawate)Studenci będą testowani ze znajomości powyższych technik w postawie stojącej Sanchin-dachi i poruszając się w postawie Zenkutsu-dachi.
Wymienione wyże postawy, uderzenia, bloki i kopnięcia powinny być traktowane przez początkujących jako ćwiczenia ogólnorozwojowe.
W początkującym okresie treningu służą one do poprawienia postawy u ćwiczącego, ogólnej sprawności fizycznej, koordynacji ruchowej i równowagi.Ippon kumite:
– techniki wskazane przez egzaminatoraTest sprawności fizycznej:
– gibkość: dosięgnąć głową do podłoża stoją w szerokim rozkroku
– skłony brzucha leżąc na plecach (20)
– wznosy tułowia leżąc na brzuchu (20)
– przysiady z wyskokiem (20)
– uginanie ramion tzw. pompki na „kostkach” (10)
– stanie na rękach z asekuracją partnera (20 sekund)
– podskoki (tobi – geri) i podciągnięcie nóg do wysokości pasa (10)

9 Kyupomarańczowy pas z czarnym pagonem

Minimum 3 następne miesiące treningu.
Dobra znajomość technik z poprzednich egzaminów, a ponadto historia
Karate Kyokushin.

Uderzenia:
Uraken-sayo-uchi
Shita-tsuki
Hiji-ate (jodan, chudan)
Shuto-ganmen-uchi

Bloki:
Chudan-soto-uke
Gedan-barai

Kopnięcia:
Uchi-mawashi-geri
Soto-mawashi-geri

Postawy (pozycje):
Kokutsu-dachi
Musubi-dachi

Kata:
Taikyoku-sono-ichi
Sokugi-Taikyoku-sono-ichi

Oddychanie:
Nogare

Studenci będą testowani ze znajomości powyższych technik stojąc i poruszając się w postawie Kokutsu-dachi. Postawa Musubi-dachi powinna być używana jako przygotowanie do treningu Kata: pośladki naprężone (ćwiczenie izometryczne), lewa dłoń przykrywa prawą dłoń, kciuki splecione. Palce prawej ręki powinny być niewidoczne.

Sanbon kumite:
– techniki wskazane przez egzaminatora

Test sprawności fizycznej:
– skłony brzucha leżąc na plecach (25)
– wznosy tułowia leżąc na brzuchu (25)
– przysiady z wyskokiem (25)
– uginanie ramion w podporze tzw. „pompki” na kostkach (15)
– stanie na rękach z asekuracją partnera (25 sekund)
– przewrót w przód i w tył (po 3 przewroty)
– podskoki (tobi – geri) i podciągnięcie nóg do wysokości pasa (15)

8 Kyu niebieski pas

Minimum 3 następne miesiące treningu.
Dobra znajomość technik z poprzedniego egzaminu.

Uderzenia:
Jun-tsuki
Uraken-hizo-uchi
Uraken-mawashi-uchi
Shuto-sokatsu-uchi
Enkei-gyaku-tsuki

Bloki:
Shuto-mawashi-uke
Morote-chudan-uchi-uke
Chudan-uchi-uke-gedan-barai

Kopnięcia:
Mae-geri (jodan)
Sokuto-yoko-keage

Postawy (pozycje):
Kiba-dachi

Kata:
Taikyoku-sono-ni
Sokugi-Taikyoku-sono-ni

Yakusoku-ippon-kumite:
(decyzja egzaminatora)

Ido geiko:
Poruszając się w pozycji walki: mae-geri-chudan, gyaku-tsuki-chudan obrót chudan-uchi-uke (ta sama ręka), gedan barai, obrót i shuto-mawashi-uke. Studenci będą testowani z umiejętności poruszania się w postawie (pozycji) Kiba-dachi (45 i 90 stopni) wykonując podstawowe techniki wskazane przez egzaminatora.

Samoobrona:
uwalnianie się z chwytu za rękę

Test sprawności fizycznej:
– skłony brzucha leżąc na plecach (30)
– wznosy tułowia leżąc na brzuchu (30)
– przysiady z wyskokiem (30)
– uginanie ramion w podporze tzw. „pompki” na kostkach (20)
– stanie na rękach z asekuracją partnera (30 sekund)
– przerzut bokiem tzw. „gwiazda”

Jiyu-kumite:
3 walki po 1,5 minuty

7 Kyu niebieski pas z czarnym pagonem

Minimum 3 następne miesiące treningu.
Dobra znajomość technik z poprzednich egzaminów.

Uderzenia:
Tettsui-komi-kami-uchi
Tettsui-oroshi-ganmen-uchi
Tettsui-yoko-uchi (jodan, chudan, gedan)
Shuto-sokatsu-uchikomi
Shuto-hizo-uchi

Bloki:
Shuto-uchi-uke
Shuto-jodan-uke

Kopnięcia:
Kansetsu-geri (sokuto)
Gedan-mawashi-geri (sune)

Kata:
Taikyoku-sono-san
Sokugi-Taikyoku-sono-san

Czas na wykonanie kata powinien wynosić od 20 do 25 sekund

Postawy (pozycje):
Neko-ashi-dachi

Technika oddychania:
Ibuki

Studenci będą testowani z umiejętności poruszania się w postawie (pozycji) Neko-ashi-dachi wykonując techniki wskazane przez egzaminatora.

Samoobrona:
uwalnianie się z chwytu za obie ręce

Test sprawności fizycznej:
– skłony brzucha leżąc na plecach (35)
– wznosy tułowia leżąc na brzuchu (35)
– przysiady z wyskokiem (35)
– uginanie ramion w podporze tzw. „pompki” na kostkach (25)
– przewrót w przód i w tył oraz przerzut bokiem tzw. „gwiazda”
– podskoki (tobi – geri) i podciągnięcie nóg do wysokości pasa (20)

Jiyu-kumite:
5 walk po 1,5 minuty

6 Kyużółty pas

Minimum 3 następne miesiące treningu.

Uderzenia:
Nihon-nukite
Yohon-nukite
Uraken-oroshi-ganmen-uchi

Bloki:
Seiken-juji-uke (jodan, gedan)
Uraken-yoko-uke

Kopnięcia:
Yoko-geri (sokuto-jodan, chudan)

Kata:
Pinan-sono-ichi
Sanchin-no-kata
Taikyoku ichi Tate
Taikyoku ni Tate

Postawy (pozycje):
Tsura-ashi-dachi

Na tym etapie studenci powinni wykazywać się dobrą kondycją. Wszystkie techniki powinny być wykonywane pewnie.

Yakusoku-ippon-kumite:
(decyzja egzaminatora)

Samoobrona:
uwalnianie się z chwytu za gi

Test sprawności fizycznej:
– skłony brzucha leżąc na plecach (40)
– wznosy tułowia leżąc na brzuchu (40)
– przysiady z wyskokiem (40)
– uginanie ramion w podporze tzw. „pompki” na kostkach (30)
– stanie na rękach z asekuracją partnera (40 sekund)
– unoszenie nóg do pionu leżąc na plecach (30)

Jiyu-kumite:
10 walk po 1,5 minuty

5 Kyużółty pas z czarnym pagonem

Minimum 3 następne miesiące treningu.

Uderzenia:
Shotei-uchi (jodan, chudan, gedan)
Hiji-oroshi-uchi
Chudan-mae-hiji-ate
Ushiro-hiji-ate
Age-hiji-ate (jodan, chudan)

Bloki:
Mae-mawashi-uke
Shuto-soto-uke

Kopnięcia:
Jodan-mawashi-geri (haisoku, chusoku)

Kata:
Yantsu
Tsuki-no
Taikyoku san Tate
Taikyoku sokugi ichi Tate

Postawy (pozycje):
Moro-ashi-dachi

Studenci będą testowani z poruszania się w postawie Moro-ashi-dachi. Na tym etapie studenci powinni wykonywać techniki z odpowiednią szybkością, powinni również łatwo opanowywać nowe techniki i kombinacje, jak również wykazywać się znajomością teorii Karate.

Ido geiko:
Postawa Moro-ashi-dachi: Mae-geri, mawashi-geri-chudan i gyaku-tsuki, obrót i shuto-mawashi-uke.

Samoobrona:
uwalnianie się z obchwytu tyłem

Test sprawności fizycznej:
– wykonanie tzw. „szpagatu”
– skłony brzucha leżąc na plecach (60)
– wznosy tułowia leżąc na brzuchu (60)
– przysiady z wyskokiem (50)
– uginanie ramion w podporze tzw. „pompki” na kostkach (40)
– uginanie ramion w podporze tzw. „pompki” na palcach (10)
– stanie na rękach z asekuracją partnera (50 sekund)
– unoszenie nóg do pionu leżąc na plecach (40)

Jiyu-kumite:
12 walk po 1,5 minuty

4 Kyu zielony pas

Minimum 6 następnych miesięcy treningu.

Bloki:
Kake-uke

Kopnięcia:
Ushiro-kakato-geri
Ushiro-kakato-mawashi-geri
Ushiro-uchi-mawashi-geri

Kata:
Pinan-sono-ni
Pinan-sono-san
Sokugi-Taikyoku-sono-yon
Taikyoku sokugi ni Tate

Postawy (pozycje):
Heisoku-dachi
Heiko-dachi
Uchi-hachi-ji-dachi

Ido geiko (URA):

Ido geiko:
Łączenie kilku postaw (pozycji) z wykonywaniem technik wskazanych przez egzaminatora. Techniki powinny być wykonywane pewnie i poprawnie skoordynowane. Na tym etapie studenci powinni umieć poprowadzić podstawowy trening.

Samoobrona:
uwalnianie się z obchwytu przodem

Test sprawności fizycznej:
– wykonanie tzw. „szpagatu”
– skłony brzucha leżąc na plecach (70)
– wznosy tułowia leżąc na brzuchu (70)
– przysiady z wyskokiem (60)
– uginanie ramion w podporze tzw. „pompki” na kostkach (50)
– uginanie ramion w podporze tzw. „pompki” na 4 palcach (20)
– stanie na rękach z asekuracją partnera (60 sekund)
– unoszenie nóg do pionu leżąc na plecach (50)

Jiyu-kumite:
15 walk po 1,5 minut

3 Kyu zielony pas z czarnym pagonem

Minimum 6 następnych miesięcy treningu.

Bloki:
Shuto-juji-uke (jodan, gedan)

Kopnięcia:
Mae-kakato-geri (jodan, chudan, gedan)

Kata:
Pinan-sono-yon
Gekisai-dai
Taikyoku sokugi san Tate

Postawy (pozycje):
Kake-dachi

Ten stopień jest milowym krokiem w rozwoju każdego karateka i powinien być potraktowany bardzo poważnie. Studenci powinni na tym etapie opanować trudniejsze i bardziej skomplikowane techniki.

Ido geiko:
Techniki wskazane przez egzaminatora – ręczne i nożne łączone przy przemieszczaniu się w różnych postawach (pozycjach).

Prezentacja 10 różnych technik ręcznych (kontratak) po bloku
Soto-uke-chudan (prawa i lewa ręka)

Samoobrona:
uwalnianie się z duszenia przodem

Test sprawności fizycznej:
– skłony brzucha leżąc na plecach (80)
– wznosy tułowia leżąc na brzuchu (80)
– przysiady z wyskokiem (70)
– uginanie ramion w podporze tzw. „pompki” na kostkach (60)
– uginanie ramion w podporze tzw. „pompki” na 3 palcach (10)
– unoszenie nóg do pionu leżąc na plecach (60)
– podskoki z podciągnięciem nóg do klatki piersiowej (20)

Jiyu-kumite:
20 walk po 1,5 minuty

2 Kyubrązowy pas

Minimum 6 następnych miesięcy treningu.

Uderzenia:
Hira-ken-tsuki (jodan, chudan)
Hira-ken-oroshi-uchi
Hira-ken-mawashi-uchi
Haisho-uchi (jodan, chudan)

Bloki:
Koken-uke (jodan, chudan, gedan)
Chudan-haisho-uchi-uke

Kopnięcia:
Tobi-mae-geri
Tobi-nidan-geri

Kata:
Pinan-sono-go
Gekisai-sho
Pinan ni Tate
Pinan san Tate

Ido geiko:
Postawa: Hidari-zenkutsu-dachi: (prawa noga) Mawashi-geri, (lewa noga) Ushiro-mawashi-geri, (prawa noga) Mae-geri, (lewa noga) Mawashi-geri, (prawa noga) Ushiro-mawashi-geri, mawate (obrót) po obrocie zaczynamy od Migi-zenkutsu-dachi. Przystępujący do testu na brązowy pas powinien nie tylko znać, ale również rozumieć wykonywane techniki. Techniki ręczne powinny być bardzo mocne, ale szczególna uwaga powinna przypaść na techniki nożne i Kata. Student na tym etapie powinien wykazać się znajomością przepisów walki sportowej Kyokushin.

Prezentacja 10 różnych technik nożnych (kontratak) po bloku Sune-uke (prawa i lewa noga).

Test sprawności fizycznej:
– skłony brzucha leżąc na plecach ze skrętem do kolan (100)
– przysiady (80)
– uginanie ramion w podporze tzw. „pompki” na kostkach (60)
– uginanie ramion w podporze tzw. „pompki” na 3 palcach (20)
– unoszenie nóg do pionu leżąc na plecach (70)
– przeskoki nad pasem trzymanym oburącz (20)

Jiyu-kumite:

25 walk po 1,5 minuty

1 Kyu brązowy pas z czarnym pagonem

Minimum 6 następnych miesięcy treningu.

Uderzenia:
Ryuto-ken (jodan, chudan)
Naka-youbi-ippon-ken (jodan, chudan)
Oya-youbi-ippon-ken (jodan, chudan)
Haito-uchi (jodan, chudan, gedan)
Morote-haito-uchi (jodan, chudan, gedan)

Bloki:
Chudan-haito-uchi-uke
Osai-uke

Kapnięcia:
Oroshi-uchi-kakato-geri
Oroshi-soto-kakato-geri
Tobi-yoko-geriKata:
Tensho
Pinan Yon Tate
Pinan Go Tate
Saiha
Ido geiko:
Postawa Moro-ashi-dachi: oi-tsuki, gyaku-tsuki, oi-tsuki, shita-tsuki. Postawa Moro-ashi-dachi: (noga wykroczna) Mawashi-geri, oi-tsuki, gyaku-tsuki, (noga zakroczna) Mawashi-geri.Samoobrona:
Sposób obrony przed: duszeniem, uchwytem za ramię, za gi, uchwytem za nadgarstek (prawy i lewy), wyjście z obchwytu z tyłu, obrona przed prostym
i okrężnym uderzeniem ręką w głową. Każda kombinacja samoobrony powinna kończyć się uderzeniem, kopnięciem lub trzymaniem np.: Juji katame.Tameshiwari:
1. Obowiązkowo rozbicie techniką Seiken dwóch desek o wymiarach 2 x 20 x 24 cm.
2. Obowiązkowo rozbicie wybraną techniką (Shuto, Kakato lub Hiji) dwóch kolejnych desek.Test sprawności fizycznej:
– skłony brzucha leżąc na plecach z podwójnym skrętem do kolan (100)
– przysiady (90)
– uginanie ramion w podporze tzw. „pompki” na kostkach (70)
– uginanie ramion w podporze tzw. „pompki” na 3 palcach (20)
– unoszenie nóg do pionu leżąc na plecach (80)

Jiyu-kumite:
30 walk po 1,5 minuty

1 Dan /SHODAN/

Minimum 12 następnych miesięcy treningu.
Wszystkie wymagania na poprzednie stopnie – rekomendacja instruktora.

Kata:
Wszystkie Taikyoku URA

Tameshiwari:
1. Obowiązkowo rozbicie techniką Seiken trzech desek o wymiarach 2 x 20 x 24 cm.
2. Obowiązkowo rozbicie wybraną techniką (Shuto, Kakato lub Hiji) trzech kolejnych desek.

(Nie dotyczy kobiet)

Student w tym etapie wchodzi w bardziej zaawansowany okres rozwoju jako Karateka. Szybkość, siła, wytrzymałość i koordynacja ruchowa powinny stanowić jedną całość. Wszystkie techniki powinny być wykonywane w pozycji Gyaku. Zdający powinien mieć przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zdający powinien być:
czynnym zawodnikiem lub szczególnie zaangażowanym w działalność klubu / organizacji lub posiadający uprawnienia instruktora karate

Test sprawności fizycznej:
– skłony brzucha leżąc na plecach (150)
– przysiady (100)
– uginanie ramion w podporze tzw. „pompki” na kostkach (80)
– uginanie ramion w podporze tzw. „pompki” na 3 palcach (20)
– unoszenie nóg do pionu leżąc na plecach (80)

Jiyu-kumite:
40 walk po 1,5 minuty

Osoby, które przekroczyły 35 rok życia 20 lub 40 walk (do wyboru przez  zdającego).

2 Dan /NIDAN/

Minimum następne 2 lata treningu.
Wszystkie wymagania na poprzednie stopnie – rekomendacja dyrektora oddziału (Branch Chief).

Uderzenia:
Toho-uchi (jodan)
Keiko-uchi

Bloki:
Hiji-uke (jodan, chudan, gedan)
Gedan-shotei-morote-uke

Kopnięcia:
Tobi-ushiro-geri
Tobi-ushiro-mawashi-geri
Tobi-mawashi-geri
Age-kakato-ushiro-geri

Kata:
Seienchin
Wszystkie Pinan-kata URA

Zademonstrować:
3 kontr ataki po bloku Taisoku-soto-mawashi-geri
3 kontr ataki po bloku Taiskou-hirage-uke
3 kontr ataki po bloku Haisoko-age-uchi
Maebane-kamae i techniki blokowania w wysokiej i niskiej pozycji
Kosaho with shotei-uke, chudan-oi-tsuki
Soto-hikkake-kuzushi
Shuto-oroshi-kuzushi

Zdający powinien:
mieć za sobą udział w Mistrzostwach Polski lub Międzynarodowym Turnieju  lub posiadać uprawnienia sędziego

Test sprawności fizycznej:
– skłony brzucha leżąc na plecach (150)
– przysiady (100)
– uginanie ramion w podporze tzw. „pompki” na kostkach (90)
– uginanie ramion w podporze tzw. „pompki” na 3 palcach (20)

Jiyu-kumite:
20 walk po 1,5 minuty

3 Dan /SANDAN/

Minimum następne 3 lata treningu.

Wszystkie wymagania na poprzednie stopnie, rekomendacja dyrektora oddziału (Branch Chief).

Kandydat powinien posiadać głęboką wiedzę o wszystkich aspektach Kyokushin Karate.

Zademonstrować:
Obrona w parterze np: Chusoku-harai-uke. Teisoku-age-uke.
Zademonstruj Joge-kamae i bloki w niskiej i wysokiej pozycji.
Zademonstruj Neko-kamae i Kaisho-kamae – przyklady blokow.
Zademonstruj 3 rożne kontry wykorzystując zasadę Ruisui.
Zademonstruj Uchi-hikkake-kuzushi, Shotei-oroshi-kuzushi i Shotei-soto-kuzushi.

Gruntowna znajomość samoobrony.

Kata:
Kankudai
Sushiho
Garyu
Bo-kata.

Wszystkie Pinan Ura.

Kata muszą być wykonane ze zrozumieniem i technicznie perfekcyjnie.

Jiyu-kumite:
20 walk po 1 minucie

Powered by WordPress