KYOKUSHIN TEAM WASILKÓW Dołącz do nas

przekaz_podatek_karate

Witamy na stronie Kyokushin Team Wasilków

Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu – Program ”Klub” edycja 2021

W dniach 12.07.2021 – 30.09.2021 realizowaliśmy program „Klub” Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,

Program „Klub” polega na bezpośrednim wsparciu sportowych środowisk lokalnych, których filarem funkcjonowania jest klub sportowy, definiowany jako centrum aktywności fizycznej oraz miejsce identyfikacji i kształcenia talentów sportowych. Szkoła i klub to dwa kluczowe miejsca kształtujące sportowo dzieci i młodzież. Dlatego istotne jest dotarcie z propozycjami do środowisk, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie tych obszarów. Jednocześnie niezbędne jest wsparcie klubów sportowych działających często w trudnych warunkach ekonomiczno – organizacyjnych.

Głównymi celami programu są:

1) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

2) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,

3) wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,

4) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,

5) optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży

Środki w kwocie 10 000 zł zostały przeznaczone na zakup sprzętu sportowego i wynagrodzenie trenera.

Powered by WordPress